Hotline: 081 2555466

WELCOME!

MD MACHINERY & SUPPLY

เราภูมิใจเมื่อได้เห็นรอยยิ้มและความสำเร็จจากลูกค้า

เราขอรับประกันคุณภาพเครื่องจักรทุกเครื่องสู่ลูกค้า ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจเครื่องพิมพ์มากกว่า
20 ปี พร้อมด้วยความรู้ความชำนาญด้านการพิมพ์ และเครื่องจักรอย่างยาวนาน

 • เครื่องพิมพ์
  ผู้นำเข้าเครื่องพิมพ์ใช้แล้วจากต่างประเทศ

 • เครื่องหลังพิมพ์
  เครื่องจักรหลังพิมพ์ในวงการพิมพ์

 • หมึกพิมพ์
  ตัวแทนจำหน่ายหมึกพิมพ์
  TOKA INTERNATIONAL

 • อุปกรณ์การพิมพ์
  วัสดุอุปกรณ์สำหรับ ขั้นตอนการพิมพ์ทุกชนิด

 • อะไหล่เครื่องพิมพ์
  หลากหลายประเภทในราคาย่อมเยาว์

 • บริการซ่อมเครื่องจักร
  พร้อมรับประกันคุณภาพและบริการ